Celkem: 0.0 Kč
 
 
 
 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky online obchodu Dobré víno Cestrovi

Jan Cestr, se sídlem v Litošicích 46, 535 01 Přelouč, IČ: 48158836

zapsané u MÚ v Přelouči Č.j.: ŽÚ/1497/2012/Hol/4

 • objednávky z tohoto obchodu zasíláme pouze na území ČR
 • minimální objednávka je 1 balení (6 ks lahví)
 • vyzvednutí objednaného zboží v odběrných místech je zdarma
 • v odběrném místě lze zaplatit objednané zboží hotově
 • doručení na adresu se řídí platným ceníkem přepravní společnosti  TOPTRANS
 • při objednávce nad 5000 Kč včetně DPH je doprava zdarma
 • platba za objednané zboží se provádí předem na účet 1187737524/0600  dle vystavené faktury obchodu  Dobré víno Cestrovi
 • Dobré víno Cestrovi má povinnost vyřídit objednávku a po telefonické domluvě formy převzetí či zaslání, odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce
 • odeslané objednávky považujeme za závazné
 • odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem obchodu Dobré víno Cestrovi
 • potvrzení přijaté objednávky bude provedeno e-mailem na adresu uvedenou v objednávce
 • v zásilce společně se zbožím bude vložen daňový doklad sloužící současně jako prodejní doklad pro případnou reklamaci

Záruka

Na veškeré zboží v Obchodě Dobré víno Cestrovi poskytujeme záruku minimálně 2 roky za podmínek stanovených zákonem.

Cena objednávky

Konečná cena objednávky je složena z ceny výrobku a částky za dopravu zboží.

Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, což je 24 měsíců, vyjma výrobků, u kterých je záruční doba prodloužena a tyto výrobky jsou prodlouženou zárukou označeny. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Při reklamaci zakoupeného zboží se zákazník může obrátit přímo na prodejce Dobré víno Cestrovi prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, uvedeného v kontaktu a to do 5 dnů od převzetí objednaného zboží. Tímto krokem výrazně zkrátí celý proces reklamace. K této reklamaci je nutný doklad o dodání a zaplacení zboží.

Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Reklamační adresa provozovatele je shodná s jeho provozovnou. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou (na vlastní náklady) na adresu provozovny.

Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat:

 • Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství)
 • kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží
 • popis závady
 • kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail)

Zboží, které bude zasláno na náklady provozovatele nebude přijato. Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí náklady vzniklé provozovateli reklamováním zboží.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením a špatnou údržbou. (praní). Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Záruka se dále nevztahuje na poškození, která vznikla:

 • mechanickým poškozením zboží
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí
 • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem 
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Možnost odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000.

Ochrana dat

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu, např. banky, dopravní služba, to však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně.